Obsługa prawna

 

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, zarówno w formie jednoosobowej jak i spółek oraz fundacji czy stowarzyszeń.

W ramach obsługi prawnej zaoferować możemy wsparcie prawne zarówno już na samym początku prowadzenia działalności gospodarczej, wspomagając przy zakładaniu działalności, spółek,  rozpoczęciu działalności gospodarczej oraz przy czynnościach prawnych związanych z prowadzeniem przedsięwzięć gospodarczych takich jak np. przy pozyskiwaniu wymaganych koncesji, restrukturyzacji, audytach, pozyskiwaniu inwestorów, zamykaniu lub przy fuzjach.

W zakresie obsługi prawnej zaoferować możemy między innymi usługi zoptymalizowane i dostosowane do potrzeb obejmujące:

  • opiniowanie umów, listów intencyjnych, kontraktów,
  •  przygotowywanie projektów umów, listów intencyjnych, kontraktów,
  • przygotowywanie i opiniowanie aktów wewnętrznych przedsiębiorstw, stowarzyszeń, fundacji,
  • obsługę prawną procesów windykacyjnych,
  • pomoc prawną przy procedurach przetargowych,
  • pomoc prawną w relacjach pracodawca – pracownik,
  • przygotowanie i wydawanie opinii prawnych,
  • wsparcie przy negocjacjach z kontrahentami,
  • wsparcie w postępowaniach mediacyjnych,
  • reprezentowanie w postępowaniach administracyjnych czy sądowych

Działamy w obrębie szerokiej gamy branż, a oferta jest dostosowywana do potrze klienta.
W zależności od potrzeb oraz specyfiki prowadzonego przedsiębiorstwa możemy zaoferować optymalizację i elastyczność form naszego wynagrodzenia. Współpracujemy z klientami, którzy mają do wyboru ustalony miesięczny ryczałt lub wynagrodzenia w oparciu o ustalaną stawkę godzinową.

Zachęcamy do kontaktu, celem uzyskania naszego wsparcia.