O nas

Nieprzerwanie od 2003 r.

Jesteśmy polską spółką prawa handlowego działającą w branży doradczej oraz szkoleniowej.

Działając nieprzerwanie od 20 lat nauczyliśmy się jak funkcjonować w stale zmieniających się realiach jaki i staliśmy się wiarygodnym partnerem przedsiębiorstw z wielu sektorów gospodarki. Na stałe współpracujemy z mikro, małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami.

Z naszej oferty korzystają zarówno tzw. „start-up’y” jak i podmioty już notowane na polskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW).

Doradzamy Ekspertom

Dywersyfikacja naszych usług w połączeniu z jej dostosowywaniem  do zmieniających się uwarunkowań rynkowych przy jednoczesnym zatrudnianiu wysoko kwalifikowanych specjalistów z obszaru zarządzania, prawa, finansów pozwala nam na tworzenie kompleksowej oferty doradczej wspartej powiązaniami partnerskimi z polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami i instytucjami.

Nasi specjaliści dysponują zarówno wiedzą specjalistyczną jak i doświadczeniem praktycznym w swoich dziedzinach, co w powiązaniu z dużą  sprawnością w posługiwaniu się narzędziami w tym informatycznymi pozwala skutecznie i szybko rozwiązać kwestie, w których kadra naszych klientów wymaga wsparcia, celem osiągania zmierzonych rezultatów.

Doradztwo Gospodarcze

Doradztwo gospodarcze jest głównym nurtem działalności spółki MDG prowadzonym od ponad dwóch dekad, są to usługi doradcze, na które składają się usługi wsparcia dla prowadzenia przedsiębiorstw i przedsięwzięć biznesowych.

Udzielamy usług doradztwa gospodarczego różnym podmiotom działającym w wielu obszarach działalności. Nasze usługi odnoszą się zarówno aktualnie prowadzanej, ale i też do planowanej działalności. Specjaliści MDG mogą pomóc w opracowaniu biznesplanów czy w utworzeniu zasad organizacji czy zarządzania przedsiębiorstwem.

W ramach doradztwa gospodarczego zajmujemy się także optymalizacją kosztów czy zagadnieniami związanymi z racjonalizacją gospodarki finansowej  wprowadzeniem nowoczesnych systemów ekonomicznych.

Nasi eksperci doświadczeni są w oferowaniu konkretnych rozwiązań w oparciu o uprzednio przeprowadzony audyt. Do usług doradczych świadczonych przez MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. zalicza się również przygotowywanie i budowę oraz redefinicję przyjętych strategii. Nasi specjaliści w ramach powierzanych usług zajmują się analizami finansowymi, raportowaniem zarządczym czy zarządzaniem finansami.

Szkolenia

Szkolenia realizowane przez MDG dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży klienta i mają one na celu rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności osobistych pracowników w kluczowych dla przedsiębiorstwa dziedzinach.

Przekonaj się jak realizowane przez MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. szkolenia, sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu budżetu szkoleniowego przedsiębiorstwa.

Outsourcing

Źródłem sukcesów MDG Doradztwo Gospodarcze, a także ważnym czynnikiem skuteczności realizacji strategii spółki w przyszłości jest unikalne połączenie ambicji zespołu konsultantów z doświadczeniem i profesjonalizmem menedżerów zarządzających produktami, wchodzącymi w skład oferty spółki, jak również z doświadczeniem partnerów zewnętrznych na stałe współpracujących z MDG.

Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu rządowego „Tarcza Finansowa Polskiego  Funduszu Rozwoju dla Mikro i średnich Firm”, udzieloną przez PFR SA.