Audyt finansowy

 

Jako MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. pomożemy w zakresie przeprowadzenia audytu finansowego odnoszącego się do kompleksowego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Badanie takie dostarczy rzetelnej podstawy do stwierdzenia, że przedstawia ono rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy organizacji.

Wyniki rewizji finansowej są przedstawiane w postaci opinii i uzupełniającego ją raportu biegłego rewidenta, który m.in. potwierdza możliwość kontynuowania działalności przez organizację w niezmniejszonym istotnie zakresie oraz że jej sytuacja finansowa nie jest poważnie zagrożona w okresie przynajmniej 12 najbliższych miesięcy od dnia bilansowego.

Działamy w obrębie szerokiej gamy branż, a oferta jest dostosowywana do potrze klienta.

Zachęcamy do kontaktu, celem uzyskania naszego wsparcia.