Szkolenia

 

Realizując szkolenia i kursy przy współpracy z MDG Doradztwo Gospodarcze organizacje wzmacniają kulturę zaangażowania i przedsiębiorczości. Oferujemy i organizujemy szkolenia biznesowe dla przedsiębiorstw i pracowników oraz sesje coachingowe i doradcze.

Oferujemy efektywne, sprawdzone i dopracowane merytorycznie szkolenia i kursy, które mogę być realizowane stacjonarnie oraz online i obejmują, szkolenia :

  • z zakresu HR,
  • technik i umiejętności sprzedażowych,
  • integracyjne i komunikacyjne,
  • z rozwoju osobistego, motywacyjne i coachingowe,
  • dla podmiotów leczniczych np. prawa pacjenta, obsługa pacjenta, prawo medyczne, zasady stosowania przymusu bezpośredniego (dedykowane dla szpitali psychiatrycznych, przychodni, ośrodków zdrowia, oddziałów psychiatrycznych),
  • z zakresu certyfikowanych systemów zarządzania (ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301, ISO 22000, ISO 45001, ISO 14001, BRC, IFS, HACCP).

Szkolenia realizowane przez MDG dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży klienta i mają one na celu rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności osobistych pracowników w kluczowych dla przedsiębiorstwa dziedzinach.

Działamy w obrębie szerokiej gamy branż, a oferta jest dostosowywana do potrze klienta.
W zależności od potrzeb oraz specyfiki prowadzonego przedsiębiorstwa możemy zaoferować optymalizację i elastyczność form naszego wynagrodzenia. Współpracujemy z klientami, którzy mają do wyboru ustalony miesięczny ryczałt lub wynagrodzenia w oparciu o ustalaną stawkę godzinową.

Przekonaj się jak realizowane przez MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. szkolenia, sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu budżetu szkoleniowego przedsiębiorstwa.

Zachęcamy do kontaktu, celem uzyskania naszego wsparcia.

    Administratorem Państwa danych jest „MDG Doradztwo Gospodarcze” sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie.
    Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się mailowo: [email protected] w sprawach związanych z przetwarzaniem danych.