Doradztwo Gospodarcze

 

Doradztwo gospodarcze jest głównym nurtem działalności spółki MDG prowadzonym od ponad dwóch dekad, są to usługi doradcze, na które składają się usługi wsparcia dla prowadzenia przedsiębiorstw i przedsięwzięć biznesowych.

Udzielamy usług doradztwa gospodarczego różnym podmiotom działającym w wielu obszarach działalności. Nasze usługi odnoszą się zarówno aktualnie prowadzanej, ale i też do planowanej działalności. Specjaliści MDG mogą pomóc w opracowaniu biznesplanów czy w utworzeniu zasad organizacji czy zarządzania przedsiębiorstwem.

W ramach doradztwa gospodarczego zajmujemy się także optymalizacją kosztów czy zagadnieniami związanymi z racjonalizacją gospodarki finansowej i wprowadzeniem nowoczesnych systemów ekonomicznych.

Nasi eksperci doświadczeni są w oferowaniu konkretnych rozwiązań w oparciu o uprzednio przeprowadzony audyt. Do usług doradczych świadczonych przez MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. zalicza się również przygotowywanie i budowę oraz redefinicję przyjętych strategii. Nasi specjaliści w ramach powierzanych usług zajmują się analizami finansowymi, raportowaniem zarządczym czy zarządzaniem finansami.

Wiemy z doświadczenia, że nasi Klienci cenią sobie nasze wsparcie między innymi:

  • przy opracowaniu lub opiniowaniu kontraktów handlowych, czy też ogólnym przygotowaniu dokumentów,
  • przyda się poza tym przy fuzjach, przyjęciach czy restrukturyzacji,
  • jako pomocne w otrzymaniu koncesji czy zezwoleń,
  • jako niezbędne przy windykacji należności,
  • sprawdzające się przy prowadzeniu postępowania restrukturyzacyjnego,
  • przy uzyskiwaniu i utrzymaniu certyfikacji wyrobów i systemu zarządzania,
  • przy wychodzeniu z problemów finansowych,
  • przy reprezentowaniu w kontaktach ze stronami zainteresowanymi (np. kontrahenci, organy administracji samorządowej i rządowej).

Działamy w obrębie szerokiej gamy branż, a oferta jest dostosowywana do potrze klienta.
W zależności od potrzeb oraz specyfiki prowadzonego przedsiębiorstwa możemy zaoferować optymalizację i elastyczność form naszego wynagrodzenia. Współpracujemy z klientami, którzy mają do wyboru ustalony miesięczny ryczałt lub wynagrodzenia w oparciu o ustalaną stawkę godzinową.

Zachęcamy do kontaktu, celem uzyskania naszego wsparcia.