Outsourcing

 

Zgodnie z naszymi doświadczeniami outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach przedsiębiorstwa, a także na zwiększenie elastyczności struktury każdej organizacji, w tym skuteczności jak i efektywności jego reakcji na zmiany otoczenia rynkowego.

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu przy wsparciu ekspertów MDG Doradztwo Gospodarcze są:

 • optymalizacja kosztów operacyjnych,
 • możliwość koncentrowania się na kluczowych elementach  przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa,
 • pozyskanie wiedzy eksperckiej,
 • przyspieszenie pojawienia się korzyści z procesów restrukturyzacji,
 • uzyskanie efektu tzw. „skalowalności”, dzięki zwiększeniu elastyczności działania poprzez możliwość szybkiego dostosowania skali działalności do zapotrzebowania na czynniki produkcji.

Bazując na naszych doświadczeniach oferujemy skorzystanie z outsourcingu z zakresu:

 • budowania strategii i procesów sprzedażowych,
 • budowania strategii i procesów zakupowych,
 • utrzymywania certyfikatów wyrobów i systemów zarządzania,
 • obsługi prawnej,
 • audytów wewnętrznych,
 • audytów dostawców,
 • reklamy,
 • pośrednictwa finansowego,
 • optymalizacji zatrudnienia,
 • restrukturyzacji,
 • prowadzenia procesów zarządczych,
 • prowadzenia obsługi finansowo – księgowej.

Działamy w obrębie szerokiej gamy branż, a oferta jest dostosowywana do potrze klienta.
W zależności od potrzeb oraz specyfiki prowadzonego przedsiębiorstwa możemy zaoferować optymalizację i elastyczność form naszego wynagrodzenia. Współpracujemy z klientami, którzy mają do wyboru ustalony miesięczny ryczałt lub wynagrodzenia w oparciu o ustalaną stawkę godzinową.

Zachęcamy do kontaktu, celem uzyskania naszego wsparcia.