Szkolenia otwarte

Od początku swojej działalności MDG prowadzi otwartą działalność szkoleniową. Obecnie prowadzone są dwa rodzaje szkoleń:
dla klientów i potencjalnych klientów MDG:

  • •szkolenia otwarte, dla potencjalnych i aktualnych Klientów MDG,
  • •szkolenia dedykowanu (zamknięte) pod potrzeby Zleceniodawcy.

O zakwalifikowaniu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane na dane szkolenie otrzymują pisemną informację o szkoleniu co najmniej 1 tydzień przed planowanym terminem szkolenia.
 MDG nie wysyła informacji do osób niezakwalifikowanych na szkolenie.