Szkolenia dedykowane

Szkolenia odgrywają istotny element podczas wdrażania systemów zarządzania. Proponowane przez nas szkolenia są dostosowywane do specyfiki przedsiębiorstwa oraz indywidualnych potrzeb Klienta tak, aby przyniosły maksymalne korzyści. 

MDG Doradztwo Gospodarcze proponuje szkolenia z następującej tematyki:

Wymagania norm:

 • Wymagania systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2009
 • Wymagania systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2005
 • Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności  ISO 22000:2005
 • Wymagania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO/IEC 27001:2013
 • Zasady dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych oraz system HACCP
 • Menedżer jakości w przemyśle motoryzacyjnym zgodnie z normą ISO/TS 16949
 • Wymagania normy ISO 29990:2010 (usługi edukacyjne dla potrzeb kształcenia i szkolenia) 
 • Wymagania normy ISO 17065 Ocena zgodności - wymagania dla jednostek certyfikujących produkty, procesy, usługi 
 • Wymagania normy ISO 17067:2014 Ocena zgodności. Podstawy certyfikacji wyrobów oraz wytyczne dotyczące programów certyfikacji wyrobów

Szkolenia dla pełnomocników:

 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008
 • Pełnomocnik ds. systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2005

Szkolenia dla audytorów wewnętrznych:

 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania jakością wg wymagań normy ISO 9001:2009
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania środowiskowego ISO 14001:2005
 • Audytor wewnętrzny systemu bezpieczeństwa i higieny pracy wg wymagań normy PN-N 18001:2004
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności wg wymagań zasad HACCP i normy ISO 22000
 • Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg wymagań normy ISO/IEC 27001
 • Audytor wewnętrzny wg zasad HACCP
 • Audytor wewnętrzny międzynarodowego standardu bezpieczeństwa żywności IFS
 • Audytor wewnętrzny Global Standard for Food Safety BRC ver.6
 • Audytor wewnętrzny zintegrowanego systemu zarządzania według norm: ISO 9001:2009, ISO 14001:2005, PN-N 18001:2004, OHSAS 18001:2007

 

Nie znaleźli Państwo interesującego Was szkolenia
lub żaden z terminów Państwu nie odpowiada?

Zachęcamy do kontaktu.