POIG 8.2. Innowacyjny projekt informatyczny

Na podstawie umowy  zawartej z Polską agencją Rozwoju Przedsiębiorczości zrealizujzowaliśmy projekt pn.:

"Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe
w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych
między MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi" .

 

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Umowa nr UDA-POIG.08.02.00-14-289/14-00.

                                

13.06.2014


Zapraszamy zainteresowane firmy do złożenia oferty na realizajcję projektu pn. "Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych miedzy MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi".


Zasady składania ofert znajdują się w pliku na dole strony (Zasady przygotowania ofert - POIG 8.2 B2B.pdf).

 

Czytaj także w aktualnosciach.

===================================================================================================

25.06.2014

Dziś MDG Doradztwo gospodarcze sp. z o.o. zawarło umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości dot. realizacji projektu współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Działanie 8.2 PO IG, Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. "Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych miedzy MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi".

Czytaj także w aktualnosciach.

===================================================================================================

26.06.2014

Zapraszamy zainteresowane firmy do złożenia oferty na realizajcję projektu pn. "Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych miedzy MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi".
Zasady składania ofert znajdują się w pliku na dole strony (Zasady przygotowania ofert - POIG 8.2 B2B.pdf)

Czytaj także w aktualnościach.

===================================================================================================

30.06.2014

W wyniku przeprowadzonej oceny komisyjnej spośród pozostałych złożonych ofert na realizajcję projektu pn. "Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych miedzy MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi" jako najkorzystniejszą i spełniającą wymagania ogłoszonego postępowania ofertowego została wytypowana oferta złożona przez NETBUD Tomasz Ostatek z siedzibą w Stadnicka Wola.

Czytaj także w aktualnościach.

===================================================================================================

01.07.2014

W dniu 30.06.2014 r. MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. zawarło z firmą NETBUD Tomasz Ostatek umowę na realizację projektu pn. "Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych miedzy MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi".

Numer zawartej umowy:  01/POIG/2014

===================================================================================================

30.09.2014

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończyliśmy realizację pierwszego etapu projektu pn.: "Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych miedzy MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi".

==================================================================================================

31.12.2014

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończyliśmy realizację drugiego etapu projektu pn.:"Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych miedzy MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi".

==================================================================================================

30.03.2015

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończyliśmy realizację trzeciego etapu projektu pn.: "Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych miedzy MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi".

=========================================================================================================

30.06.2015

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończyliśmy realizację czwartego etapu projektu pn.: "Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych miedzy MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi".

=========================================================================================================

30.09.2015

Zgodnie z przyjętym harmonogramem zakończyliśmy realizację ostatniego, piątego etapu projektu pn.: "Utworzenie systemu B2B usprawniającego relacje biznesowe w zakresie działań sprzedażowo-marketingowych miedzy MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi".