RPO 2014-2020 Projekt "PRZEŁĄCZ SIĘ NA KOMPUTER"

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Województwem Świętokrzyskim realizuje projekt "Przełącz się na komputer",  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.