MDG partnerem w projekcie szkoleniowo-doradczym z zakresu Prawa Zamówień Publicznych

Od maja 2019 roku MDG Doradztwo Gospodarcze sp, z o.o. jest partnerem Projektu realizowanego w ramach Wsparcia na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku. Projekt jest realizowany pod nazwą: "Zamówienia publiczne bez tajemnic - szkolenia i doradztwo dla MŚP".

Projekt jest realizowany terenie województw:

  • śląskiego,
  • opolskiego,
  • łódzkiego.

Głównym celem projektu jest wzrost liczby polskich przedsiębiorców z sektora MMŚP, których pracownicy nabyli kompetencje w zakresie Prawa Zamówień Publicznych.