POWER 2014-2020 MDG realizuje projekt pn. "Już nie NEET" - UZYSKAJ NOWE KWALIFIKACJE I KOMPETENCJE

Na podstawie złożonego wniosku konkursowego MDG Doradztwo Gospodarcze zostało wybrane przez Dolnośląski Urząd Pracy do realizacji projektu wspierającego osoby młode na rynku pracy w województwie dolnośląskim.

Projekt jest realizowany w ramach Działania 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie nr 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych (konkurs nr POWER.01.02.02-IP.10-02-002/15). 

Grupą docelową jest 80 osób (kobiet i mężczyzn) w wieku 15 - 24 lata, zamieszakłaych w powiatach:

  • górowskim,
  • wałbrzyskim,
  • złotoryjskim,
  • lwóweckim,
  • kłodzkim,

W projekcie mogą wziąć udział osoby kwalifikujące sę do tzw. grupy NEET. Zjawisko NEET (którego nazwa stanowi akronim angielskiego określenia Not in Employment, Education or Training) należy obecnie do jednego z najważniejszych problemów społecznych, które wymagają szybkiej i zdecydowanej interwencji w większości państw Unii Europejskiej). Jest to szczególna grupa współczesnej młodzieży, pozostająca poza sferą zatrudnienia i poza sferą edukacji.

Zakończenie realizacji projektu jest przewidziane na dzień 31.03.2018 r.