RPO 2014-2020 Projekt "KOMPETENCJE CYFROWE DLA MAZOWSZA"

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. na podstawie umowy zawartej z Województwem Mazowieckim realizuje projekt "Kompetencje Cyfrowe dla Mazowsza", współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X "Edukacja dla rozwoju regionu" Działanie 10.2 Upowszechnianie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie projektu: www.kompetencjeict.pl.

 

========================================================================================

OGŁOSZENIE – Zapytanie o cenę podręczniki

Przedmiotem zapytania o cenę jest przedstawienie koszt zakup podręczników pt. „Jak ugryźć ECDL Profile DIGCOMP?” dla 480 uczestników projektu.

Proponowaną cenę proszę przesłać do dnia 20.12.2016 r. na adres mailowy olgierd.glodkowski@mdg.com.pl

 

========================================================================================

OGŁOSZENIE – Zapytanie o cenę sala i catering

Przedmiotem zapytania o cenę jest przedstawienie kosztu:

A. najem sal komputerowych szkoleniowych na potrzeby uczestników szkoleń komputerowych, z których każda powinna być wyposażona w sprzęt komputerowy dla co najmniej 12 uczestników oraz jednego trenera. Szkolenia mogą być realizowane w godzinach od 7 do 22, we wszystkie dni tygodnia (w tym weekendy). Usługi będą świadczone na terenie województwa mazowieckiego. Liczba godzin szkoleniowych: 4000 godzin (podział godzin na sesje będzie odbywał się zgodnie z preferencjami uczestników szkolenia, np. do 12 godzin na tydzień, np. 3 dni x 4 godz., np. 2 dni x 6 godz.);

W Projekcie, w ramach zadania realizowanego przez Partnera Projektu zaplanowano realizację szkoleń dla 12 grup szkoleniowych po 100 godziny dla każdej z nich w następujących terminach: od dnia zawarcia umowy z Partnerem do dna 31 marca 2018 r.

Zamawiający informuję, że szkolenia mogą być organizowane w innych miejscowościach w zależności od potrzeb uczestników projektu. W tym przypadku Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany będzie do zapewnienia sal we wskazanych lokalizacjach.

Zamawiający zastrzega sobie prawo przesunięcia/zmiany terminu lub odwołanie usługi najmu sali szkoleniowej komputerowej na 7 dni przed pierwotnie ustaloną datą szkolenia.

B. przygotowanie, dostarczenie i podanie cateringu kawowego podczas trwania szkoleń komputerowych. Zamawiający przewiduje udział w każdym szkoleniu do 12 osób. Usługi będą świadczone na terenie województwa mazowieckiego. Zamawiający planuje realizacje szkoleń w miastach będących siedzibą powiatów województwa mazowieckiego. Zamawiający informuję, że szkolenia mogą być organizowane w innych miejscowościach w zależności od potrzeb uczestników projektu. W tym przypadku Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany będzie do realizacji przedmiotu zamówienia we wskazanych lokalizacjach.

Zamawiający wymaga aby catering kawowy był podawany non-stop podczas trwania szkolenia i obejmował co najmniej:

  • kawę rozpuszczalną i kawę z ekspresu, herbatę czarną kopertowaną, wodę mineralną butelkowaną gazowaną i niegazowaną (500 ml) w ilości co najmniej 2 butelki na osobę,
  • kruche ciastka, co najmniej 2 rodzaje (min. 200 g/os.),
  • słone przekąski, co najmniej 2 rodzaje, w tym paszteciki,
  • soki owocowe, co najmniej 2 rodzaje,
  • mleko (min 2% tłuszczu)/ śmietanka, cukier.

a) Liczba godzin usługi: 4000 godzin (podział godzin na sesje będzie odbywał się zgodnie z preferencjami Uczestników szkolenia  
    średnio 12 godzin na tydzień, np. 3 dni x 4 godz., np. 2 dni x 6 godz.

b) Liczba osób objętych usługą:  480 (wielkość maksymalna)

c) Liczba osobodni usługi: 10 080 (wielkość maksymalna)

d) Zamawiający planuje realizację usług cateringowych od dnia zawarcia umowy do dnia 31 marca 2018 r. Zamawiający co najmniej na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia każdego ze szkoleń poinformuje Wykonawcę o miejscowości oraz dokładnej lokalizacji, w której należy zapewnić realizację usługi.

Proponowaną cenę proszę przesłać do dnia 24.01.2017 r. na adres mailowy olgierd.glodkowski@mdg.com.pl

 

========================================================================================

OGŁOSZENIE – Zapytanie o cenę trenerzy

Przedmiotem zapytania o cenę jest przedstawienie kosztu wynagrodzenia trenerów szkoleń komputerowych prowadzących do nabycia pełnego poziomu kompetencji komputerowych A oraz B wg Ramy Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP dla 40 edycji szkoleń (28 szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe poziom
A zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji oraz 12 szkoleń podnoszące kompetencje cyfrowe poziom B zakończone procesem formalnego potwierdzania i certyfikacji nabytych kwalifikacji. Zamawiający przewiduje udział w każdym szkoleniu do 12 osób) po 100 godzin realizowanych w terminie od  lutego 2017 r. do 31.03.2018 r. na terenie województwa mazowieckiego.

Proponowaną cenę proszę przesłać do dnia 11.01.2017 r. na adres mailowy olgierd.glodkowski@mdg.com.pl

 

========================================================================================

OGŁOSZENIE – Zapytanie o cenę egzaminy

Przedmiotem zapytania o cenę jest przedstawienie kosztu przeprowadzenia egzaminów w zakresie Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych ECDL dla 480 osób o poziomie A (28 egzaminów w grupach po 12 osób) oi poziomie B (12 egzaminów w grupach po 12 osób).

Proponowaną cenę proszę przesłać do dnia 01.03.2017 r. na adres mailowy olgierd.glodkowski@mdg.com.pl

 

========================================================================================

 

Poniżej znajdują się pliki do pobrana dot. zapytań ofertowych: