RPO 2014-2020 ZDOBĄDŹ DOFINANSOWANIE NA WŁASNĄ FIRMĘ W WOJ. LUBELSKIM!

MDG zawarło umowę o dofinansowanie w ramach RPO Województwa Lubelskiego.

Tytuł projektu: PROJEKT FIRMA - kierunek praca.

Celem projektu, na który MDG Doradztwo Gospodarcze uzyskało dofinansowanie jest zwiększenie liczby nowych i trwałych miejsc pracy w regionie poprzez wsparcie przy zakładaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej dla 80 uczestników projektu.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w zakresie Osi Priorytetowych 9 -12 WL 2014 -2020. 

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie projektu: www.projekt-firma.pl.