RPO 2014-2020 Projekt AKTYWNOŚĆ OD ZARAZ! NOWY ATRKACYJNY ZAWÓD DLA CIEBIE !

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. realizuje projekt współfinansowany z EFS w ramach Osi Priorytetowej VIII "Rozwój rynku pracy". Działania 8.2 "Aktywizacja zawodowa osób nieaktywnych zawodowo" RPO Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie projektu: www.aktywnoscodzaraz.pl