Rozliczanie i płatności

Rozliczanie projektu współfinansowanego ze środków unijnych, w najprostszym ujęciu to proces sprawozdawczości oraz udokumentowania wykonanych zadań, poniesionych kosztów a także proces realizacji wskaźników w odniesieniu do zapisów zawartych we wniosku o dofinansowanie i umowie dotacyjnej.
Proponujemy skorzystanie z naszych usług w zakresie rozliczania projektów unijnych dofinansowanych z Unii Europejskiej.

Doskonale rozumiemy wyzwania przed jakimi stoją Przedsiębiorcy rozpoczynający projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej, często jest to wręcz początek nowego biznesu. Dlatego świadcząc usługi rozliczania pozyskiwanych środków przygotowaliśmy  oraz wdrożyliśm z powodzeniem usługi, aby w maksymalnym stopniu odciążyć Klienta od wymagań formalnych związanych z rozliczaniem projektu.


Z przyjemnością dzielimy się całym doświadczeniem z naszym Klientami i z naszej perspektywy wspieramy ich rozwój.