Audyty

Proponoujemy skorzystanie z audytu projektu UE, który stanowi ocenę ocenią procedur i zasad związanych z jego realizacją.

Przygotowując się so wykonania audytu projektu UE powołujemy optymalny zespół audytowy, pod kątem charakteru realizowanego projektu. Uzgadniamy z zamawiającym harmonogram prac, tak aby nie zakłócić działalności naszego Klienta oraz wywiązywania się pracowników z powierzonych zadań. 

W wyniku realizacji audytu projektu przygotowywane jest sprawozdanie - raport z audytu spełniające. Audytowany podmiot ma prawo do odniesienia się zarówno do raportu z przeprowadzonego audytu jak i do samej opinii i w przypadkach uzasadnionych uwagi są uwzględniane w końcowym raporcie.

Istotnym elementem raportu z audytu są rekomendacje z przeprowadzonego badania, których celem jest wdrożenie działań naprawczych w wyniku zdiagnozowanych uchybień, błędów, nieprawidłowości. Jednocześnie zespół audytowy podczas realizacji audytu pozostaje do dyspozycji jednostki audytowej i  służy pomocą we wdrożeniu zaleceń.