Podwykonawstwo

W projektach możemy występować jako partner lub podwykonawca. W zależności od potrzeb i specyfiki projektu pomagamy w fazie twórczej projektowania, późniejszej realizacji, kontroli i ocenie. W razie potrzeby wycinkowo wpisujemy się w projekt opracowany przez administratora lub kontraktora. Posiadamy doświadczenie przy prowadzeniu projektów finansowanych z funduszy unijnych.

Nasza oferta współpracy może więc obejmować całokształt lub część działań związanych z udziałem w projekcie, na przykład:

 • współtworzenie merytorycznej koncepcji projektu, jego celu i metod jego osiągnięcia
 • w oparciu o zadany problem, potrzeby grupy docelowej,
 • koordynacja, kontrola i administracja,
 • opracowanie i zebranie bazy pomocy technicznych,
 • zabezpieczenie bazy lokalowej,
 • prowadzenie dokumentacji projektu
 • archiwizacja dokumentacji,
 • wizytacje i kontrole,
 • rekrutacje uczestników,
 • oceny okresowe, egzaminy końcowe,
 • ocena efektywności projektu,
 • ewaluacja projektu,
 • audyt projektu,
 • rozliczenia i wnioskowanie o płatności.