Kredyty inwestycyjne

Pozyskanie funduszy dotacyjnych UE, często jest związane z zapewnieniem przez podmiot tzw. "udziału własnego". Są to środki finansowe, którymi powinien dysponować wnioskujący, aby zapewnić prawidłowy przebieg projektu UE. Mając na uwadze takie wymagania, pomagamy naszym Klientom, zapewniając między innymi:

  • możliwość skorzystania z atrakcyjnych programów pomocowych przy zaangażowaniu niewielkich środków własnych,
  • różne formy kredytów, dostosowane do konkretnego programu pomocowego i sytuacji przedsiębiorstwa,
  • specjalny rachunek pomocniczy do obsługi dotacji,
  • dodatkowe instrumenty pomagające w realizowaniu inwestycji,
  • gwarancje i akredytywy,
  • pełne wsparcie informacyjne i merytoryczne na wszystkich etapach pozyskiwania finansowania.