Wnioski o dotację

Przygotowanie wniosku projektowego jest najbardziej krytycznym elementem całego procesu wnioskowania. Aby odnieść sukces, tj. wygrać w konkurencji z innymi wnioskodawcami, wszystkie elementy składowe wniosku muszą zawierać istotne informacje, ujęte we właściwej formie. Dobre napisanie wniosku wymaga dużej praktyki oraz znajomości reguł funkcjonowania systemu ewaluacji.

Pomożemy napisać solidny wniosek projektowy, aby zmaksymalizować szanse na sukces w konkursach ogłaszanych przez Instytucje Pośredniczące i Insytytucje Zarządzające.