Odwołania od decyzji

Przedsiębiorcy, którzy wnioskowali o przyznanie dotacji unijnych doskonale wiedzą, jak często żmudnym jest pozyskanie dofinansowania z programów pomocowych. Daleko posunięty formalizm wniosków, uznaniowość decyzji urzędniczych - to najczęściej wskazywane powody orzeczeń odmawiających przyznania dotacji. Zdarza się również, że o nieprzyznaniu dofinansowania decyduje błąd osoby oceniającej wniosek.

Doradzamy w sprawach prawidłowości wydanych decyzji dotyczących dofinansowania (lub odmowy) ze środków unijnych.