Szkolenia wewnętrzne

Szkolenia wewnętrzne („in company”) dostosowywane są do indywidualnych potrzeb i specyfiki branży Klienta.

Mają one na celu rozwój kompetencji zawodowych i umiejętności osobistych pracowników w kluczowych dla przedsiębiorstwa dziedzinach.

Realizowane przez MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. szkolenia, sprzyjają efektywnemu wykorzystaniu budżetu szkoleniowego przedsiębiorstwa. Mają one charakter kształcenia personelu dostosowanej do fundamentalnych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa.

Oferujemy szkolenia z szerokiego zakresu gwarantując doskonalenie umiejętności zawodowych pracowników.