PN-EN ISO/IEC 17065:2013

OFERTA SZKOLENIA
z zakresu wprowadzenia zmian w wymaganiach akredytowanych
dla jednostek certyfikujących wyroby,wynikających z wymagań norm:
ISO/IEC 17065:2012 oraz ISO/IEC 17067:2014.


 

Zgodnie z informacją wydaną przez Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w komunikacie nr 125 z dnia 24.07.2013 r., jednostki akredytowane według wymagań normy PN-EN 45011:2000 powinny wdrożyć wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013 zgodnie z własnym harmonogramem, którego realizacja powinna być nadzorowana
i oceniona pozytywnie przez kierownictwo jednostki przed poddaniem się ocenie PCA na zgodność z normą ISO/IEC 17065.

Niedostosowanie się akredytowanego podmiotu do zmienionych wymagań w terminie do dnia 15.09.2015 r. skutkować będzie zawieszeniem akredytacji.

W związku z powyższym, wychodzimy do Państwa z propozycją skorzystania z oferty przygotowanej przez MDG Doradztwo Gospodarcze dotyczącej przeprowadzania szkolenia z zakresu wymagań norm PN-EN ISO/IEC 17065:2013 oraz PN-EN ISO/IEC 17067:2014. Naszą ofertę kierujemy do podmiotów akredytowanych przez PCA, których dotyczy konieczność dostosowania się do wymagań wyżej wspomnianych norm.

Szkolenie w ramach oferowanego przez MDG Doradztwo Gospodarcze programu szkoleniowego, może zostać przeprowadzone na specjalnych warunkach. Oznacza to, że:
 

  • nie wprowadzamy limitu uczestników szkolenia,
  • koszt szkolenia jest obliczony na podstawie stawki za 1 dzień roboczy pracy naszego trenera plus koszty dojazdu do miejsca szkolenia,
  • nasz trener dojeżdża do Państwa siedziby lub pod wskazany adres,
  • termin szkolenia dostosowany do Państwa możliwości i potrzeb,
  • każdy z uczestników szkolenia otrzyma certyfikat ukończenia szkolenia z oryginalnym hologramem,
  • gwarantujemy skuteczność przeprowadzonego szkolenia z wymagań norm PN-EN ISO/IEC 17065:2013 oraz PN-EN ISO/IEC 17067:2014.

 

Więcej szczegółów na temat szkolenia, w tym formularz zgłoszeniowy oraz listy referencyjne z dotychczas przeprowadzonych szkoleń, znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.mdg.com.pl/strona/iso17065.

Potwierdzeniem naszych kompetencji jest wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością ISO 9001:2008 w zakresie usług informacyjnych, szkoleniowych i doradczych, a także uzyskany Certyfikat „SOLIDNA FIRMA 2013”.