Dane rejestrowe

   MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
   ul. Kłobucka 23 c  lok. 111
   02-699 Warszawa

  

  NIP: 6172066991
  REGON: 251590487
  BDO: 000120595

  KRS: 0000174738 - Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy
  XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie
  Kapitał zakładowy: 70.000,00 zł