Dane rejestrowe

   MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.
   ul. Kłobucka 23 c  lok. 111
   02-699 Warszawa

  

   NIP: 617-20-66-991
   REGON: 251590487
   KRS: 0000174738 - Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy
   XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie
   Kapitał zakładowy: 70.000,00 zł