Osiągnięcia

 

 

 


Certyfikaty

ISO 14001

ISO 14001

powiększ

MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. posiada Certyfikat ISO 14001 potwierdzający, że System Zarządzania Środowiskowego funkcjonujący w Spółce spełnia wymagania normy ISO 14001 w zakresie: usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych oraz audytów systemów zarządzania

SOLIDNA FIRMA 2013

SOLIDNA FIRMA 2013

powiększ

ISO 9001:2008

ISO 9001:2008

powiększ

MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. posiada Certyfikat ISO 9001:2008 potwierdzający, że System Zarządzania przez Jakość funkcjonujący w Spółce spełnia wymagania normy ISO 9001:2008 w zakresie: usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych.