ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001 promuje bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oferując strukturę, w której ramach organizacja może spójnie określać i kontrolować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa i zmniejszać prawdopodobieństwo wypadków, co sprzyja dostosowaniu się do obowiązujących przepisów i podniesieniu ogólnej wydajności. Wymagania normy ISO 45001 odnoszą się do zarządzania czynnikami ryzyka w celu zmniejszenia liczby wypadków, zapewnienia zgodności z przepisami i zwiększenia efektywności działań..