IATF 16949:2016

Norma IATF 16949:2016 to specyfikacja techniczna, która dostosowuje amerykańskie, niemieckie, francuskie i włoskie standardy systemów jakości motoryzacyjnej do standardów globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Określa ona wymogi systemu jakościowego w dziedzinie projektowania/rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów motoryzacyjnych.

Globalny przemysł motoryzacyjny stawia wysokie wymagania w dziedzinie jakości produktu, produktywności, konkurencyjności oraz ciągłego rozwoju. Aby im sprostać, wielu producentów pojazdów wymaga od dostawców ścisłego dostosowania do technicznych specyfikacji określonych w normie zarządzania jakością dla dostawców sektora motoryzacyjnego IATF 16949.

IATF 16949 został opracowany przez branżę, tj. przez wyłoniony z niej międzynarodowy zespół IATF, w celu stymulowania rozwoju zarówno łańcucha dostaw, jak i procesu certyfikacji. W rzeczywistości w przypadku większości znaczących producentów pojazdów specyfikacja ta jest obowiązkowym warunkiem nawiązania współpracy.

Specyfikacja IATF 16949 Określa wymogi systemu jakościowego w dziedzinie projektowania/rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania wszystkich produktów motoryzacyjnych.

Korzyści z wdrożenia wymagań normy IATF 16949:

 • elastyczne dopasowanie do wymagań koncernów branży motoryzacyjnej,
 • doskonalenie własnego wizerunku wśród konsumentów,
 • poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym,
 • kształtowanie wśród pracowników świadomości dotyczącej znaczenia i wpływu indywidualnych działań każdego z nich na doskonalenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw,
 • zwiększenie skuteczności systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz dokumentowania produkcji,
 • zredukowanie strat w łańcuchu dostaw,
 • zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości w branży samochodowej,
 • udoskonalenie jakości produktów oraz usług w branży motoryzacyjnej,
 • zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu reklamacji konsumenckich oraz awarii,
 • wzrost efektywności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 • wzrost zyskowności prowadzonej działalności,
 • wprowadzenie niezmiennych metod kontroli jakości,
 • skuteczne identyfikowanie produktów/usług niezgodnych oraz możliwość podjęcia szybkich procesów naprawczych.