ISO/TS 16949:2009

Norma ISO/TS16949:2009 to specyfikacja techniczna wydana przez międzynarodową organizację ISO, która dostosowuje amerykańskie, niemieckie, francuskie i włoskie standardy systemów jakości motoryzacyjnej do standardów globalnego przemysłu motoryzacyjnego. Określa ona wymogi systemu jakościowego w dziedzinie projektowania/rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów motoryzacyjnych.

Globalny przemysł motoryzacyjny stawia wysokie wymagania w dziedzinie jakości produktu, produktywności, konkurencyjności oraz ciągłego rozwoju. Aby im sprostać, wielu producentów pojazdów wymaga od dostawców ścisłego dostosowania do technicznych specyfikacji określonych w normie zarządzania jakością dla dostawców sektora motoryzacyjnego ISO/TS 16949.

ISO/TS 16949 został opracowany przez branżę, tj. przez wyłoniony z niej międzynarodowy zespół IATF, w celu stymulowania rozwoju zarówno łańcucha dostaw, jak i procesu certyfikacji. W rzeczywistości w przypadku większości znaczących producentów pojazdów specyfikacja ta jest obowiązkowym warunkiem nawiązania współpracy.

Specyfikacja ISO/TS 16949 jest zgodna z amerykańskimi, niemieckimi, francuskimi i włoskimi standardami systemów jakości motoryzacyjnej ? w tym QS-9000, VDA6.1, EAQF i ASQ i zastępuje je. Określa ona wymogi systemu jakościowego w dziedzinie projektowania/rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania wszystkich produktów motoryzacyjnych.

Korzyści z wdrożenia wymagań normy ISO/TS 16949:2009:

 • elastyczne dopasowanie do wymagań koncernów branży motoryzacyjnej,
 • doskonalenie własnego wizerunku wśród konsumentów,
 • poszerzenie wiedzy pracowników w zakresie systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym,
 • kształtowanie wśród pracowników świadomości dotyczącej znaczenia i wpływu indywidualnych działań każdego z nich na doskonalenie systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie lub łańcuchu dostaw,
 • zwiększenie skuteczności systemów zarządzania w przedsiębiorstwie oraz dokumentowania produkcji,
 • zredukowanie strat w łańcuchu dostaw,
 • zgodność z międzynarodowymi normami dotyczącymi jakości w branży samochodowej,
 • udoskonalenie jakości produktów oraz usług w branży motoryzacyjnej,
 • zmniejszenie kosztów ponoszonych z tytułu reklamacji konsumenckich oraz awarii,
 • wzrost efektywności w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa,
 • wzrost zyskowności prowadzonej działalności,
 • wprowadzenie niezmiennych metod kontroli jakości,
 • skuteczne identyfikowanie produktów/usług niezgodnych oraz możliwość podjęcia szybkich procesów naprawczych.
   

Kolejność działań przy wdrożeniu systemu ISO/TS 16949:2009:

Proponujemy skorzystanie ze sprawdzonej procedury wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO/TS 16949:2009 , obejmującej kolejne działania:

1. Analiza organizacji pod kątem wymagań ISO 9001.
2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu.
3. Rozpoczęcie szkoleń załogi.
4. Przygotowanie polityki jakości, celów.
5. Przygotowanie dokumentacji.
6. Wdrożenie systemu.
7. Szkolenia pracowników.
8. Szkolenia auditorów wewnętrznych.
9. Audit wewnętrzny systemu (przedcertyfikacyjny).
10. Przegląd zarządzania.
11. Wybór jednostki certyfikującej.
12. Udział w audycie zewnętrznym konsultanta.
13. Wykonanie działań korygujących.

Podczas procesu wdrożenia prowadzone są szkolenia podstawowe związane z wymaganiami normy  ISO/TS 16949:2009 i z prowadzeniem auditów wewnętrznych oraz szkolenia specjalistyczne, takie jak: APQP, PPAP, FMEA, SPC, MSA, 8D czy 5W, stosownie do potrzeb i na życzenie klienta.

 

Zapraszamy do skorzystania z naszych doświadczeń przy przygotowaniu do certyfikacji na zgodność z normą ISO/TS 16949.