ISO 9001:2008

Międzynarodowa norma ISO 9001:2008 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów jakości. Zastosowane w niej podejście do tematyki zarządzania jakością niesie w sobie równocześnie cechę uniwersalności.
Norma ISO 9001:2008 jest odpowiednia dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na charakter ich działalności i zawiera wymagania, których spełnienie stanowi podstawę przyznania Certyfikatu ISO 9001.


Zakres stosowania wymagań normy ISO 9001
System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 może mieć zastosowanie w każdej branży i może być wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. System zarządzania jakością jest z sukcesem wdrażany zarówno w firmach , instytucjach państwowych jak i organizacjach nonprofit.

Korzyści wdrożenia systemu zarządzania ISO 9001

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania jakością ISO 9001 zapewnia następujące korzyści:

 • poprawa konkurencyjności;
 • łatwy monitoring nadzoru nad realizacją strategii;
 • potencjalne zmniejszenie liczby usterek, błędów,
 • poprawa komunikacji w organizacji; 
 • jasne określenie zadań, uprawnień i odpowiedzialności;
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • demonstracja nowatorskiego podejścia do zarządzania;
 • zwiększony dostęp do nowych klientów;
 • zwiększony dostęp do nowych partnerów biznesowych;
 • szybsze tempo rozwoju organizacji;
 • rozwój nowych i innowacyjnych rozwiązań.

 

Kolejność działań przy wdrożeniu systemu ISO 9001:2008

Proponujemy skorzystanie ze sprawdzonej procedury wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2008, obejmującej kolejne działania:

 1. Analiza organizacji pod kątem wymagań ISO 9001.
 2. Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu.
 3. Rozpoczęcie szkoleń załogi.
 4. Przygotowanie polityki jakości, celów.
 5. Przygotowanie dokumentacji.
 6. Wdrożenie systemu.
 7. Szkolenia pracowników.
 8. Szkolenia auditorów wewnętrznych.
 9. Audit wewnętrzny systemu (przedcertyfikacyjny).
 10. Przegląd zarządzania.
 11. Wybór jednostki certyfikującej.
 12. Udział w audycie zewnętrznym konsultanta.
 13. Wykonanie działań korygujących.

Skontaktuj się z nami ws. normy ISO 9001:2008.