ISO 9001:2015

Międzynarodowa norma ISO 9001 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów jakości. Zastosowane w niej podejście do tematyki zarządzania jakością niesie w sobie równocześnie cechę uniwersalności.

Norma ISO 9001:2008 jest odpowiednia dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na charakter ich działalności i zawiera wymagania, których spełnienie stanowi podstawę przyznania Certyfikatu ISO 9001.


Zakres stosowania wymagań normy ISO 9001
System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 może mieć zastosowanie w każdej branży i może być wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. System zarządzania jakością jest z sukcesem wdrażany zarówno w firmach , instytucjach państwowych jak i organizacjach nonprofit.