Schemat wdrożenia OHSAS 18001

Proponujemy skorzystanie ze sprawdzonej procedury wdrażania
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy OHSAS 18001:2007,
obejmującej kolejne działania: