ISO 14001:2015

Norma ISO 14001 jest międzynarodowym standardem zarządzania w zakresie systemu zarządzania środowiskowego. Wymagania zawarte w normie ISO 14001 obejmują wspomaganie ochrony środowiska i zapobieganie zanieczyszczeniom w sposób uwzględniający aspekty społeczne i ekonomiczne.

Budowa normy ISO 14001 skonstruowana jest na podobnej zasadzie, jak norma ISO 9001: zastosowano podejście procesowe i uwzględniono potrzebę ciągłego doskonalenia. Norma ISO 14001 obejmuje: identyfikację aspektów środowiskowych, wyszczególnienie aspektów znaczących w działalności danej organizacji zbudowanie celów, zadań i programów środowiskowych.

Wdrożenie systemu ISO 14001 umożliwia lepsze zrozumienie wymagań prawnych, dotyczących ochrony środowiska i zastosowanie się do nich, oraz prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obecne trendy w gospodarce kładą coraz większy nacisk na uwzględnianie wpływu na środowisko naturalne i podejmowanie świadomych działań w celu minimalizacji tego wpływu.

 

Skontaktuj się z nami ws. normy ISO 14001.