EMAS

System Ekozarządzania i Audytu EMAS (z angielskiego Eco Management and Audit Scheme) jest europejskim programem zachęcającym różnorodne organizacje do doskonalenia swojej działalności pod kątem zarządzania środowiskowego. EMAS został wprowadzony w życie poprzez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w kwietniu 1995 roku, następnie zmodyfikowany w 2001 roku.

EMAS jest dobrowolnym systemem, którego głównym celem jest dążenie do doskonalenia efektów działalności środowiskowej, opierającym się na:

 • identyfikowaniu obszarów organizacji, gdzie należy poprawić skuteczność zarządzania środowiskowego;
 • systematycznym poszukiwaniu możliwości ograniczenia oddziaływania na środowisko;
 • eliminowaniu wszelkich pojawiających się niezgodności;
 • identyfikowaniu aspektów środowiskowych, wymagających objęcia nadzorem;
 • zwiększaniu świadomości personelu.

Wybrane korzyści z rejestracji w systemie EMAS:

 • Dostarczenie dowodu, że organizacja posiada sprawny system zarządzania środowiskowego.
 • Usprawnienie zarządzania ryzykiem, zminimalizowanie wystąpienia awarii środowiskowych.
 • Minimalizacja kosztów ograniczenie zużycia surowców, wody, energii.
 • Zwiększenie wartości rynkowej organizacji, wzrost zaufania klientów, lepsze postrzeganie organizacji w społeczeństwie.
 • Przystosowanie i utrzymanie zgodności z coraz bardziej rygorystycznymi wymaganiami prawa.

Oferujemy wdrożenie systemu EMAS, które obejmuje:

 1. Zapoznanie się ze specyfiką i potrzebami organizacji.
 2. Kompleksowe wdrożenie systemu zgodnego z normą ISO 14001.
 3. Pomoc Konsultantów przy opracowaniu aspektów środowiskowych, wymagań prawnych dotyczących organizacji, celów środowiskowych i deklaracji środowiskowej oraz elementów objętych systemem EMAS.
 4. Dostosowanie się do wymagań klienta, elastyczny harmonogram prac.
 5. Przygotowanie organizacji do weryfikacji systemu EMAS.

Zapraszmy do skorzystania z naszej oferty, przy wdrożeniu systemu EMAS.