Schemat wdrożenia ISO 9001

Proponujemy skorzystanie ze sprawdzonej procedury wdrażania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001,
obejmującej kolejne działania:

Krok 1: Analiza organizacji pod kątem wymagań ISO 9001

Krok 2: Opracowanie harmonogramu wdrożenia systemu

Krok 3: Rozpoczęcie szkoleń załogi

Krok 4: Przygotowanie polityki jakości, celów

Krok 5: Przygotowanie dokumentacji

Krok 6: Wdrożenie systemu

Krok 7: Szkolenia pracowników

Krok 8: Szkolenia auditorów wewnętrznych

Krok 9: Audit wewnętrzny systemu (przedcertyfikacyjny)

Krok 10: Przegląd zarządzania

Krok 11: Wybór jednostki certyfikującej

Krok 12: Udział konsultanta w audicie zewnętrznym

Krok 13: Wykonanie działań korygujących