ISO 9001:2015

 

Międzynarodowa norma ISO 9001:2015 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów jakości, jest odpowiednia dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na charakter ich działalności i zawiera wymagania, których spełnienie stanowi podstawę przyznania Certyfikatu ISO 9001.

Norma ISO 9001:2015 jest odpowiednia dla wszystkich przedsiębiorców bez względu na charakter ich działalności i zawiera wymagania, których spełnienie stanowi podstawę przyznania Certyfikatu ISO 9001.


Zakres stosowania wymagań normy ISO 9001
System zarządzania jakością zgodny z normą ISO 9001 może mieć zastosowanie w każdej branży i może być wdrażany niezależnie od wielkości organizacji. System zarządzania jakością jest z sukcesem wdrażany zarówno w firmach , instytucjach państwowych jak i organizacjach nonprofit.

 

MDG Doradztwo Gospodarcze posiada 11 letnie doświadczenie przy wdrażaniu certyfikacji systemów zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Gwarantujemy:

  • profesjonalne doradztwo,
  • skuteczne szkolenia,
  • opracowanie pełnej dokumentacji,
  • pozytywny wynik auditu certyfikującego.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Więcej o systemach zarządzania.