Korzyści wdrożenia ISO 45001

 • potencjalne zmniejszenie liczby wypadków;
 • potencjalne ograniczenie przestojów i obniżenie związanych z nimi kosztów;
 • demonstracja zgodności z prawem i przepisami;
 • lepsze zarządzanie zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa, dzisiaj i w przyszłości;
 • potencjalna redukcja kosztów ubezpieczeń zobowiązań publicznych;
 • jest dowodem zaangażowania organizacji w utrzymywanie i ciągłą poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • daje wewnętrzny spokój, że spełnione są wszystkie przepisy i wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy;
 • daje dowody zaangażowania w ochronę personelu i mienia;
 • podnosi standard pracy i bezpieczeństwo dla wszystkich pracowników oraz odwiedzających Państwa firmę;
 • zmniejsza ryzyko potencjalnych wypadków w miejscu pracy;
 • daje kartę przetargową do obniżenia kosztów ubezpieczeń.