ISO 45001

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 45001promuje bezpieczne i zdrowe środowisko pracy, oferując strukturę, w której ramach organizacja może spójnie określać i kontrolować zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa i zmniejszać prawdopodobieństwo wypadków, co sprzyja dostosowaniu się do obowiązujących przepisów i podniesieniu ogólnej wydajności. Wymagania normy ISO 45001 odnoszą się do zarządzania czynnikami ryzyka w celu zmniejszenia liczby wypadków, zapewnienia zgodności z przepisami i zwiększenia efektywności działań.

Norma ISO 45001 to międzynarodowa specyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Została ona opracowana przez zespół wyłoniony spośród czołowych podmiotów handlowych oraz międzynarodowych organizacji normalizacyjnych i certyfikacyjnych w celu wypełnienia luki, w której brakowało norm międzynarodowych certyfikowanych przez niezależny podmiot.

 

MDG Doradztwo Gospodarcze posiada kilkunastoletnie doświadczenie przy wdrażaniu certyfikacji systemu zarządzania ISO 45001

Gwarantujemy:

  • profesjonalne doradztwo,
  • skuteczne szkolenia,
  • opracowanie pełnej dokumentacji,
  • pozytywny wynik auditu certyfikującego.

 

Zapraszamy do kontaktu.

Więcej o systemach zarządzania.