Schemat wdrożenia ISO/IEC 27001

Proponujemy skorzystanie ze sprawdzonej procedury wdrażania ISO 27001, obejmującej kolejne działania:

Krok 1: Określenie zakresu i granic oraz polityki SZBI

Krok 2: Określenie podejścia do szacowania ryzyka

Krok 3: Określenie ryzyka oraz jego analiza i ocena

Krok 4: Identyfikacja i ocena wariantów postępowania z ryzykiem

Krok 5: Wybrane zabezpieczenia

Krok 6: Akceptacja ryzyka szczątkowego

Krok 7: Uzyskanie autoryzacji dla wdrożenia systemu

Krok 8: Opracowanie deklaracji stosowania

Krok 9: Opracowanie planu postępowania z ryzykiem oraz jego wdrożenie

Krok 10: Wdrożenie zabezpieczeń

Krok 11: Określenie sposobów mierzenia skuteczności zabezpieczeń

Krok 12: Szkolenie pracowników i współpracowników

Krok 13: Weryfikacja wdrożenia systemu poprzez audyt wewnętrzny

Krok 14: Zgłoszenie do jednostki certyfikującej

Krok 15: Udział konsultanta w audicie certyfikującym