Korzyści wdrożenia ISO / IEC 27001

 • gwarancja dla kontrahentów i klientów właściwej ochrony wszystkich informacji;
 • zredukowanie poziomu ryzyka związanego z utratą kontroli nad bezpieczeństwem informacji;
 • zwiększona konkurencyjność na rynku;
 • ułatwiony nadzór i zapewnia bezpieczeństwo informacji;
 • zapewnienie, że spełnione są wymogi prawne, do których przestrzegania zobowiązana jest organizacja;
 • zwiększone zaufanie klientów, przez podniesienie wiarygodności;
 • zminimalizowane ryzyko utraty lub przejęcia danych;
 • lepsza ochrona majątku i interesów organizacji;
 • szybka identyfikacja błędów i niezgodności z wymaganiami normy;
 • niezależne zapewnienie o spełnieniu wymagań prawnych,
 • niezależna weryfikacja i ocena ryzyka oraz zarządzanie ryzykiem w organizacji, zwiększenie konkurencyjności, poprzez zapewnienie Klientów/rynku o wadze i celowości realizowanych zadań z zakresu bezpieczeństwa informacji,
 • gwarancja ciągłości działań,
 • możliwość integrowania z innymi systemami (np. ISO 9001, ISO 14001).