Korzyści wdrożenia ISO 14001

  • poprawa efektywności zużycia surowców naturalnych, energii, infrastruktury, zmniejszenie ilości odpadów, optymalizacja procesów i wykorzystywanych materiałów oraz stosowanych metod
  • lepsze postrzeganie organizacji w społeczeństwie i w otoczeniu
  • zmniejszenie kosztów ponoszonych przez organizację
  • spełnienie wymagań prawnych dotyczących ochrony środowiska
  • spełnienie wymagań klientów
  • zmniejszenie ryzyska środowiskowego dzięki zidentyfikowaniu zagrożeń i zabezpieczeniu się przed nimi
  • wzrost zaufania klientów np. Banku Światowego czy Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju