ISO 14001:2015

 

Międzynarodowe wymagania oraz coraz większy stopień skomplikowania kwestii dotyczących ochrony środowiska, zwiększającą się ilość zobowiązań i obowiązków w tym zakresie, coraz więcej organizacji nawiązuje współpracę z MDG Doradztwo Gospodarcze, które oferuje profesjonalne usługi z zakresu zarządzania ochroną środowiska.

Budowa normy ISO 14001 skonstruowana jest na podobnej zasadzie, jak norma ISO 9001: zastosowano podejście procesowe i uwzględniono potrzebę ciągłego doskonalenia. Norma ISO 14001 obejmuje: identyfikację aspektów środowiskowych, wyszczególnienie aspektów znaczących w działalności danej organizacji zbudowanie celów, zadań i programów środowiskowych.

Wdrożenie systemu ISO 14001 umożliwia lepsze zrozumienie wymagań prawnych, dotyczących ochrony środowiska i zastosowanie się do nich, oraz prowadzenie działalności zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Obecne trendy w gospodarce kładą coraz większy nacisk na uwzględnianie wpływu na środowisko naturalne i podejmowanie świadomych działań w celu minimalizacji tego wpływu.

 

MDG Doradztwo Gospodarcze posiada kilunastoletniee doświadczenie przy wdrażaniu i certyfikacji systemów zarządzania ochroną środowiska.

Gwarantujemy:

  • profesjonalne doradztwo,
  • skuteczne szkolenia,
  • opracowanie pełnej dokumentacji,
  • pozytywny wynik auditu certyfikującego.

 

Zapraszamy do kontaktu.