Korzyści wdrożenia HACCP

  • spełnienie wymogów prawnych w zakresie bezpieczeństwa żywności
  • zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego artykułów spożywczych
  • poprawa organizacji zarządzania w przedsiębiorstwie
  • obniżenie kosztów związanych z wyprodukowaniem i wprowadzaniem na rynek niebezpiecznych środków spożywczych
  • poprawa jakości artykułów spożywczych
  • wzrost zaufania klientów i konsumentów