HACCP

 

System HACCP jest systemem prewencyjnym, który polega na identyfikacji potencjalnych zagrożeń, na które narażona jest żywność. Umożliwia monitorowanie prawidłowego przebiegu produkcji i nakłada na producentów odpowiedzialność za bezpieczeństwo wytwarzanej żywności.

Jest to system zarządzania bezpieczeństwem żywności polegający na:

  • analizie wszystkich potencjalnych zagrożeń w produktach; mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych;
  • identyfikacji miejsc –operacji, szczególnie „niebezpiecznych” z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego – są to tak zwane krytyczne punkty kontroli (CCP);
  • eliminowaniu lub co najmniej minimalizowaniu zagrożeń na obszarze całego łańcucha produkcyjnego ze szczególnym uwzględnieniem wyznaczonych punktów krytycznych (CCP), co osiąga się dzięki odpowiedniej organizacji procesu produkcyjnego i zarządzania nim.

System HACCP jest systemem prewencyjnym, który polega na identyfikacji potencjalnych zagrożeń, na które narażona jest żywność. Umożliwia monitorowanie prawidłowego przebiegu produkcji i nakłada na producentów odpowiedzialność za bezpieczeństwo wytwarzanej żywności.

Dzięki analizie zagrożeń można określić, czy dany etap kontroli jest punktem krytycznym. Punkty takie powinny być stale monitorowane. Nasze usługi w zakresie doradztwa i szkoleń wspomagają ustanowienie i działanie systemu HACCP.

 

MDG Doradztwo Gospodarcze posiada 11 letnie doświadczenie przy wdrażaniu i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem HACCP.

Gwarantujemy:

  • profesjonalne doradztwo,
  • skuteczne szkolenia,
  • opracowanie pełnej dokumentacji.

Zapraszamy do kontaktu.

Więcej o systemach bezpieczeństwem żywności