Schemat wdrożenia BRC Food

Proponujemy skorzystanie ze sprawdzonej procedury wdrażania
Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem żywności BRC ver.8,
obejmującej kolejne działania: