ISO 22000:2018

Międzynarodowy standard ISO 22000  jest skierowany do dla wszystkich organizacji z łańcucha dostaw żywności, czyli producentów żywności, substancji dodatkowych, hurtowników i detalistów spożywczych (sieci handlowe), branży ho-re-ca, firm logistyczno-transportowych oraz producentów opakowań. Wymagania standardu są ogólne i mogą być zastosowane w organizacjach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób.

Norma ta łączy powszechnie uznawane elementy kluczowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla całego łańcucha dostaw. Obejmują one między innymi: 

 • interaktywną komunikację;
 • zarządzanie systemami;
 • kontrolę zagrożeń w zakresie żywności przez zastosowanie programów wymagań wstępnych i systemów HACCP;
 • stałe udoskonalanie i uaktualnianie mechanizmów systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 Korzyści wdrożenia systemu zarządzania ISO 22000

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania jakością ISO 22000 zapewnia następujące korzyści:

 • pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów,
 • przeprowadzane są analizy zagrożeń w odniesieniu do wszelkich środków kontroli;
 • efektywniejsze mechanizmy prowadzenia dokumentacji;
 • systematyczne zarządzanie programami wymagań wstępnych;
 • lepsze procedury badań należytej staranności;
 • komunikacja kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności między dostawcami, klientami, podmiotami kontrolnymi i innymi zainteresowanymi stronami;
 • systematyczne, aktywne podejście do identyfikacji zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności.