ISO 22000:2005

Międzynarodowy standard ISO 22000:2005  jest skierowany do dla wszystkich organizacji z łańcucha dostaw żywności, czyli producentów żywności, substancji dodatkowych, hurtowników i detalistów spożywczych (sieci handlowe), branży ho-re-ca, firm logistyczno-transportowych oraz producentów opakowań. Wymagania standardu są ogólne i mogą być zastosowane w organizacjach bez względu na typ, wielkość i dostarczany wyrób.

Norma ta łączy powszechnie uznawane elementy kluczowe w celu zapewnienia bezpieczeństwa żywności dla całego łańcucha dostaw. Obejmują one między innymi: 

 • interaktywną komunikację;
 • zarządzanie systemami;
 • kontrolę zagrożeń w zakresie żywności przez zastosowanie programów wymagań wstępnych i systemów HACCP;
 • stałe udoskonalanie i uaktualnianie mechanizmów systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności.

 Korzyści wdrożenia systemu zarządzania ISO 22000:2005

Wdrożenie i certyfikacja  systemu zarządzania jakością ISO 22000 zapewnia następujące korzyści:

 • pozwala na optymalizację wykorzystania zasobów,
 • przeprowadzane są analizy zagrożeń w odniesieniu do wszelkich środków kontroli;
 • efektywniejsze mechanizmy prowadzenia dokumentacji;
 • systematyczne zarządzanie programami wymagań wstępnych;
 • lepsze procedury badań należytej staranności;
 • komunikacja kwestii związanych z bezpieczeństwem żywności między dostawcami, klientami, podmiotami kontrolnymi i innymi zainteresowanymi stronami;
 • systematyczne, aktywne podejście do identyfikacji zagrożeń w zakresie bezpieczeństwa żywności.

Kolejność działań przy wdrożeniu systemu ISO 22000:2005

 1. Przygotowanie projektu - wizyta u klienta
 2. Opracowanie Programu warunków wstępnych (PWW)
 3. Przeprowadzenie analizy zagrożeń
 4. Opracowanie Operacyjnego programu warunków wstępnych
 5. Opracowanie Planu HACCP
 6. Opracowanie zasad weryfikacji systemu
 7. Opracowanie systemu identyfikowalności
 8. Opracowanie zasad nadzoru nad sprzętem pomiarowym i metod pomiarowych
 9. Opracowanie procedur systemowych
 10. Opracowanie Polityki Bezpieczeństwa Żywności
 11. Uruchomienie systemu
 12. Audyt wewnętrzny systemu
 13. Przeprowadzenie przeglądu zarządzania

Skontaktuj się z nami ws. normy ISO 22000