IFS ver. 6.1

International Featured Standard - IFS - został opracowany przez przedstawicieli niemieckich i francuskich detalistów przy współpracy z detalistami z innych krajów.
IFS stawia wymogi w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności dla producentów i dostawców żywności oraz określa zasady auditowania.

System IFS to wygodne narzędzie do nadzoru nad spełnieniem wymagań odbiorców produktów ale również:

 • Zwiększenie zaufania sieci handlowych oraz konsumentów w zdolność organizacji do spełnienia wymagań
 • Systematyczne analizy i realizacja bezpiecznych i efektywnych procesów w odniesieniu do bezpieczeństwa żywności
 • Dowód zaangażowania przedsiębiorstwa w zapewnienie bezpieczeństwa, jakości i legalności produktu
 • Niższe ryzyko odpowiedzialności za produkt poprzez zademonstrowanie spełnienia wymagań
 • Wzajemne uznawanie certyfikatów.
Wymagania IFS wersji 6 standardu ujęto w 5 rozdziałów:
 • Odpowiedzialność najwyższego kierownictwa - definiuje odpowiedzialność najwyższej kadry, jak również nadzorowanie i doskonalenie wdrożonych systemów
 • System zarządzania jakości - zawiera wymagania dotyczące wdrożenia systemu HACCP wg Codex Alimentarius oraz systemu zarządzania jakością w tym dokumentacji obu systemów,
 • Zarządzanie zasobami - określa wymagania dotyczące zasobów ludzkich, wymagań higienicznych, badań medycznych i warunków dla części socjalnej zakładu,
 • Proces produkcji - najobszerniejszy rozdział zawiera odniesienia do projektowania i wprowadzania wyrobów, wymagań sanitarno-higienicznych dla pomieszczeń produkcyjnych i magazynowych, gospodarki odpadami, identyfikowalności, nadzorowania alergenów i GMO,
 • Pomiary, analiza, doskonalenie - zawiera wymagania dotyczące nadzorowania temperatury/czasu w procesach produkcyjnych, kontroli ilości pakowanego towaru, rozpatrywania reklamacji, wycofywania wyrobu z rynku i nadzorowania wyrobów niezgodnych.
 • Ochrona żywności i kontrole zewnętrzne  - zawiera wymagania w zakresie ochrony żywności, bezpieczeństwa zakładu oraz kontroli zewnętrznych.

Wdrożenie IFS Food w przedsiębiorstwie daje możliwość wdrożenia tylko jednego standardu i programu, aby spełnić wymagania rynku globalnego. Ponadto IFS jest zgodny z wymaganiami certyfikacji bezpieczeństwa żywności nałożonymi przez Unię Europejską i GMO. Certyfikat daje firmie możliwość znalezienia się w bazie jednostek certyfikowanych, do której wgląd mają znaczące sieci handlowe i zapewnia kontrolowanego dostępu do bazy dostawców. Posiadanie IFS pomaga w uniknięciu wielu niepotrzebnych kosztów związanych z dodatkowymi auditami i zmniejsza ich ilości do potrzebnego minimum.

International Featured Standard (IFS) obejmuje następujące cele:

 1. Wspólny standard obejmujący jednorodny system oceniania;
 2. Dopuszczenie posiadających akredytacje wykwalifikowanych placówek certyfikacyjnych oraz audytorów;
 3. Stworzenie porównywalności i przejrzystości w obrębie wspólnego łańcucha dostawczego;
 4. Obniżenie kosztów zarówno po stronie dostawców jak i w handlu.