BRC FOOD ver. 8

British Retail Consortium - BRC opracowało w 1998 roku Standardy i Procedury dla firm dostarczających żywność pod marką własną do sieci brytyjskich hipermarketów.Aktualnie obowiązuje wydanie normy BRC nr 8. Standard ten jest znany i stosowany w całym świecie. Standard BRC sumuje definiuje wymagania, które muszą zagwarantować bezpieczeństwo i wymagany, powtarzalny poziom jakości wyrobu gotowego. Dodatkowym elementem, na który zwraca się dużą uwagę jest zgodność wyrobu z prawem żywnościowym. W chwili obecnej audytowaniem zgodnym z BRC objęci są wszyscy producenci środków spożywczych zaopatrujący sprzedawców detalicznych oraz hurtowników w marki handlowe. BRC znajduje zastosowanie w produkcji wszystkich artykułów spożywczych, za wyjątkiem produkcji pierwotnej.

Audytowanie zakładu zgodnie ze standardem BRC prowadzi się wg Checklisty (przez jednostki certyfikujące), która określa, czy i jak efektywnie producent spełnia wymagania techniczne i opracowane dokumenty BRC w następujących obszarach:

 • Zaangażowanie najwyższego kierownictwa i ciągłe doskonalenie
 • Plan Bezpieczeństwa Żywności HACCP
 • System Zarządzania Jakością i Bezpieczeństwem Żywności
 • Standardy Zakładu
 • Projekt produktu oraz jego rozwój
 • Kontrola Procesu
 • Kontrola Personelu

Korzyści z posiadania sytemu zarządzania bezpieczeństwem żywności zgodnego z wymaganiami BRC

 • poprawa konkurencyjności poprzez uzyskanie dowodu o produkcji bezpiecznych wyrobów o wysokiej jakości,
 • zwiększenie zaufania kontrahentów, klientów, dostawców i jednostek kontrolujących,
 • otwarcie drogi do współpracy z sieciami handlowymi,
 • zmniejszenie ryzyka odpowiedzialności za skutki wprowadzenia na rynek wyrobów zagrażających zdrowotnie konsumentom
 • spełnienie wymagań prawnych UE w zakresie bezpieczeństwa żywności,
 • międzynarodowy, szeroko uznawany certyfikat w Polsce, Europie i na świecie,
 • zapewnienie ciągłego doskonalenia firmy.