Bezpieczeństwo żywności

Międzynarodowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa żywności to kwestia o zasięgu  zarówno lakalnym jak i globalnym, mająca wpływ zarówno na konsumentów, jak i na przedsiębiorstwa działające w branży spożywczej.

Doświadczenia w zakresie ochrony żywności oraz różnorodność wymagań w zakresie bezpieczeństwa żywności doprowadziły do tego, iż większość światowych zapasów żywności jest odpowiednio chroniona. Jednak kilka ostatnio nagłośnionych spraw wskazuje na problemy dotyczące niebezpieczeństw związanych z chorobami przenoszonymi przez żywność.

Gwarancją spełnienia światowych trendów w zakresie bezpieczeństwa żywności jest certyfikacja, która stanowi podsatwę umożliwiającą efektywne sprawowanie kontroli nad odpowiedzialnością producentów i dystrybutorów żywności. Ponieważ istnieje wiele norm w zakresie bezpieczeństwa żywności, znalezienie odpowiedniej normy może być zniechęcającym zadaniem. Doświadczony zespół konsultantów MDG pomoże wybrać normy najodpowiedniejsze w przypadku danego obszaru działalności.