Krajowe prawo żywnościowe

Przedstawiamy zestaw przepisów prawnych, składających się na wymagania w zakresie ochrony żywności.        Stan prawny aktualny na dzień 24.09.2015 rok. [źródło: www.isap.sejm.gov.pl]

Więcej