Realizacja Projektu B2B POIG 2012

31.01.2014 r.

Niniejszym informujemy, iż zgodnie z harmonogramem MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o. zakończyło realizację projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.2 : Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-143/11-00.

Tytuł projektu: Elektroniczna platforma danych B2B usprawniających procesy biznesowe  pomiędzy firmą „MDG DORADZTWO GOSPODARCZE” sp. z o. o. a partnerami handlowymi.

Dokumentację z realizacji projektu można uzyskać do wglądu w siedzibie MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o. przy ul. Kłobucka 23 C lok. 111 w Warszawie.


28.06.2012 r.
Zarząd MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o. ogłasza, iż przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych,  wdrożeniowych, testowych oraz szkoleniowych, a także zakupu sprzętu dla potrzeb realizacji projektu p.n.: Elektroniczna platforma danych B2B usprawniających procesy biznesowe pomiędzy firmą „MDG DORADZTWO GOSPODARCZE” sp. z o. o. a partnerami handlowymi wygrała firma TRUSTCON sp. z o. o. z siedzibą w Stadnicka Wola 1E.
Dokumentację ofertową oraz protokół z wyboru wykonawcy można uzyskać do wglądu w biurze MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o.  przy ul. Żurawia 32/24 lok. 46 w Warszawie.


21.06.2012 r.
Zarząd MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o. ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na: Zakup kompleksowych usług informatycznych i programistycznych,  wdrożeniowych, testowych oraz szkoleniowych, a także zakupu sprzętu dla potrzeb realizacji projektu p.n.: Elektroniczna platforma danych B2B usprawniających procesy biznesowe pomiędzy firmą „MDG DORADZTWO GOSPODARCZE” sp. z o. o. a partnerami handlowymi.
Specyfikację warunków zakupu można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania na e-mail: biuro@mdg.com.pl.
Termin złożenia ofert upływa w dniu 28.06.2012 r.


13.06.2012 r.
Zarząd MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o. ogłasza, iż przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na: Zakup usługi „Analiza wstępna rozwiązań informatycznych dla celów wdrożenia platformy B2B dla firmy MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o. w Warszawie” dla potrzeb realizacji projektu p.n.: Elektroniczna platforma danych B2B usprawniających procesy biznesowe pomiędzy firmą „MDG DORADZTWO GOSPODARCZE” sp. z o. o. a partnerami handlowymi wygrało EUROCENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI z Ostrowa Wielkopolskiego.
Dokumentację ofertową oraz protokół z wyboru wykonawcy można uzyskać do wglądu w biurze MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o.  przy ul. Żurawia 32/24 lok. 46 w Warszawie.


13.06.2012 r.
Zarząd MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. ogłasza, iż przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na: Zakup sprzętu IT oraz wartości niematerialnych i prawych dla potrzeb realizacji projektu p.n.: Elektroniczna platforma danych B2B usprawniających procesy biznesowe  pomiędzy firmą „MDG DORADZTWO GOSPODARCZE” sp. z o. o. a partnerami handlowymi wygrała firma E-QSM Informatyczne Systemy Zarządzania z Poznania.
Dokumentację ofertową oraz protokół z wyboru wykonawcy można uzyskać do wglądu w biurze MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o.  przy ul. Żurawia 32/24 lok. 46 w Warszawie.


01.06.2012 r.
Zarząd MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o. ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na:Zakup usługi „Analiza wstępna rozwiązań informatycznych dla celów wdrożenia platformy B2B dla firmy MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. w Warszawie” dla potrzeb realizacji projektu p.n.: Elektroniczna platforma danych B2B usprawniających procesy biznesowe pomiędzy firmą „MDG DORADZTWO GOSPODARCZE” sp. z o. o. a partnerami handlowymi.

Specyfikację warunków zakupu można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania na e-mail: biuro@mdg.com.pl.
Termin złożenia ofert upływa w dniu 11.06.2012 r.


01.06.2012 r.
Zarząd MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. ogłasza przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania polegającego na: Zakup sprzętu IT oraz wartości niematerialnych i prawych dla potrzeb realizacji projektu p.n.: Elektroniczna platforma danych B2B usprawniających procesy biznesowe  pomiędzy firmą „MDG DORADZTWO GOSPODARCZE” sp. z o. o. a partnerami handlowymi.
Specyfikację warunków zakupu można otrzymać po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania na e-mail: biuro@mdg.com.pl.
Termin złożenia ofert upływa w dniu 08.06.2012 r.


31.05.2012 r.

Zarząd MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o. o. przyjął zasady wyłonienia wykonawców dla realizacji projektu: Elektroniczna platforma danych B2B usprawniających procesy biznesowe  pomiędzy firmą „MDG DORADZTWO GOSPODARCZE” sp. z o. o. a partnerami handlowymi.


23.11.2011 r.

MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. w dniu 23.11.2011 roku zawarło umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, na podstawie której realizować będzie projekt w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B. Nr umowy o dofinansowanie: UDA-POIG.08.02.00-14-143/11-00.

Tytuł projektu: Elektroniczna platforma danych B2B usprawniających procesy biznesowe  pomiędzy firmą „MDG DORADZTWO GOSPODARCZE” sp. z o. o. a partnerami handlowymi.