POIG 8.2 System B2B - 2014

MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, która pełni rolę Instytucji Pośredniczącej II stopnia realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn.:

Elektroniczna platforma danych B2B usprawniających procesy  biznesowe
pomiędzy 
firmą MDG Doradztwo Gospodarcze sp. z o.o. a partnerami biznesowymi.

Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki.
Działanie 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.

"INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ"