03 .12. 2015

Zakończylismy szkolenia dla PSE S.A.

Zgodnie z warunkami zwartej umowy zakończyliśmy realizację pakietu szkoleń dla pracowników Polskich Sieci Energetycznych S.A. z zakresu Systemu Zarządzania Środowiskowego w PSE S.A. zgodnie z wymaganiami norm ISO 14001:2004 ISO 14001:2015 oraz ISO 19011:2012.